Які зміни будуть у вступній кампанії 2016 року?

news

Нові умови прийому вступників до вищих навчальних закладів у 2016 році сьогодні оприлюднило Міністерство освіти. Про це йдеться у матеріалі gazeta.ua.

Міністерство освіти і науки оприлюднило нові умови прийому до вишів 2016 року. Загалом принципи вступної кампанії не відрізнятимуться від цьогорічних, але до деяких змін абітурієнтам треба підготуватись заздалегідь.

Зазначається, що конкурсний відбір-2016 відбуватиметься за новим переліком галузей знань і спеціальностей, який затвердили цього року. Також на завершальному етапі перебуває проект відповідності переліку напрямів підготовки новим спеціальностям.

Нові правила прийому виші мають оприлюднити на своїх веб-сайтах до 15 грудня 2015 року. Звертаємо увагу, що вступники можуть не побачити деяких спеціальностей, оскільки частину напрямів підготовки було об’єднано. Наприклад, замість трьох напрямів підготовки “журналістика”, “реклама і зв’язки з громадськістю” та “видавнича справа та редагування” — вступники побачать у додатках до Правил прийому лише одну спеціальність — “журналістика”. Також із 1 вересня 2016 року навчання студентів відбуватиметься за новими освітніми програмами та навчальними планами.

Основним критерієм відбору до вищих навчальних закладів залишаються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Для участі в конкурсному відборі прийматимуться сертифікати ЗНО з трьох предметів.

Обов’язковим конкурсним предметом залишається українська мова та література. Інші два визначаються вишем, або обираються вступником з переліку, запропонованого вищим навчальним закладом. Звертаємо увагу — необхідно буде подавати сертифікати ЗНО, видані 2016 року. Тому якщо випускники минулих років планують вступати до ВНЗ наступного року, вони мають реєструватися для участі у стандартизованому тестуванні-2016.

При вступі на деякі спеціальності, замість одного з предметів ЗНО зараховуватимуться результати творчих конкурсів та фізичних випробувань, які проходитимуть безпосередньо у ВНЗ. Їхня вага має становити не більше ніж 25% конкурсного бала, за винятком галузей знань “Культура і мистецтво” та “Архітектура та будівництво”, де вона може дорівнювати 50% конкурсного бала.

Враховуватиметься при вступі також і атестат про повну загальну середню освіту. Його вага може становити від 0 до 10 відсотків конкурсного балу.

Перемога на всеукраїнських олімпіадах та у конкурсі-захисті наукових робіт МАН, а також успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного балу.

На відміну від 2015-го, наступного року вага балів за перемогу у всеукраїнській олімпіаді, конкурсі-захисті наукових робіт МАН та підготовчі курси стане складовою загального вагового коефіцієнту, що дорівнює одиниці. На практиці це означатиме, щомаксимальний конкурсний бал абітурієнта може бути 200, а не 210, як минулого року.

Вступати за результатами ЗНО або вступних іспитів у вишах матимуть право особи, звільнені з військової служби після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу.

За результатами співбесіди можуть зарахувати до вищого навчального закладу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року; визнані інвалідами війни.

Цільовий прийом до вищих навчальних закладів скасовується. Зміни затверджені на 2016 рік не передбачають участі в конкурсному відборі абітурієнтів з цільовими направленнями чи формування відповідних рейтингових списків вступників.

Також міністерство затвердило норму, відповідно до якої вступники подаватимуть заяви для участі у конкурсному відборі тільки в електронній формі. Винятком є особи, які вступатимуть за результатами іспитів, співбесіди та поза конкурсом, оскільки ці категорії абітурієнтів мають підтвердити свій статус відповідними документами. Зважаючи на те, що останніми роками система дистанційної подачі документів працює справно, проблем з реєстрацією не мало б виникнути, але слід зважити на той факт, що не всі вступники мають електронну пошту та доступ до інтернету, що є обов’язковими умовами для електронної подачі заяви.

Абітурієнти присвоюватимуть пріоритети заявам, які подаватимуть до вишів. Кількість заяв для участі в конкурсному відборі залишається незмінною — 15, проте тепер їх можна подати у більш ніж 5 навчальних закладів. Умови прийому передбачають, що кожен вступник має право подати до 15 заяв на 5 спеціальностей (спеціалізацій). Фактично, якщо абітурієнт визначився з однією спеціальністю, то може подавати заяви до 15 ВНЗ, однак їх потрібно буде прорейтингувати від 1 до 15, де 1 — показник найбільш пріоритетної заяви, 15 — найменш.

Відповідно до Умов прийому 2016 року, державне замовлення може розміщуватись у державних, комунальних чи приватних вищих навчальних закладах. Щодо останніх, то реального механізму надання державного замовлення приватним вишам наразі немає.

Подібно до практики минулих років, Кабмін затверджуватиме загальні показники обсягів державного замовлення, а ВНЗ подаватимуть замовникам свої пропозиціїщодо кількості місць для студентів, яких вони можуть навчати за бюджетні кошти. Однак до 1 червня 2016 року, Міносвіти має затвердити перелік профільних спеціальностей вищих навчальних закладів, на які останні зможуть здійснювати набір вступників за державним замовленням. Це означає, наприклад, що технічні виші можуть не отримати бюджетних місць на гуманітарні дисципліни, а аграрні — в галузі “право” чи “журналістика”.

До 15 червня 2016 року приймальні комісії повинні затвердити мінімальні та максимальні обсяги державного замовлення для молодших бакалаврів та бакалаврів за профільними спеціальностями (спеціалізаціями). Щоб навчальні заклади штучно не збільшували показників, встановлено верхню межу: вони не повинні перевищувати обсяг державного замовлення попереднього року більше, ніж на 25%. Якщо попереднього року державне замовлення становило не більше 8 осіб або не надавалося взагалі, то максимальний його обсяг 2016 року може бути встановлено в 10 осіб.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, формуватимуться з ЄДЕБО та оприлюднюватимуться на стендах приймальних комісій і веб-сайтах вишів. У нових Умовах прийому відсутня норма, яка б передбачала добір студентів на вакантні бюджетні місця, які залишатимуться через відмову окремих абітурієнтів навчатися за спеціальністю чи у виші, де їх було рекомендовано. Коригування списків передбачено лише при вступі на спеціаліста та магістра.

Відповідно до ЗУ “Про вищу освіту”, до Умов прийому включено норму про виділення до 5% місць державного замовлення позаконкурсникам. Однак в розділі Умов, що стосується надання рекомендацій для зарахування, особам, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надається уже 10% місць від максимального обсягу держзамовлення на конкретні спеціальності у ВНЗ. Це може означати, що в одних навчальних закладах на окремо взятій спеціальності безоплатно вчитиметься до 10% позаконкурсників, тоді як в інших таких буде менше 5%, або не буде взагалі. У той же час, вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії не допускається.

Умови прийому передбачають можливість повторного безоплатного здобуття вищої освіти, за умови, що студент відшкодує кошти, витрачені на його підготовку.

Більшість змін, закріплених в Умовах прийому 2016 року впроваджуються вже другий рік. Наступного року вступ відбуватиметься за новим переліком галузей знань та спеціальностей, однак процес затвердження відповідності переліку напрямів підготовки новим спеціальностям ще триває.

0 Комментариев