Два луцьких університети увійшли до рейтингу українських університетів за показниками Scopus 2023 року

news

Щорічний Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року оприлюднили на сайті Освіта.ua

Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.

Рейтинг складений за результатами проведення наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2023 року.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 2. Харківський національний університет імені Каразіна;
 3. (+1) Львівський національний університет імені Івана Франка;
 4. (-1) Одеський національний університет імені Мечникова;
 5. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 6. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 7. Сумський державний університет;
 8. Національний університет “Львівська політехніка”;
 9. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 10. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 11. (+1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
 12. (-1) Донецький національний медичний університет;
 13. Дніпровський державний медичний університет;
 14. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 15. (+2) Національний медичний університет імені Богомольця;
 16. (-1) Український державний хіміко-технологічний університет;
 17. (+2) Харківський національний медичний університет;
 18. (-2) Ужгородський національний університет;
 19. (+3) Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика;
 20. (-2) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
 21. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 22. (+1) Національний аерокосмічний університет імені Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;
 23. Харківський національний університет радіоелектроніки;
 24. (+6) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 25. Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 26. (-2) Національний університет “Києво-Могилянська академія”;
 27. (new) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
 28. (-2) Таврійський національний університет імені Вернадського;
 29. (-2) Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”;
 30. (-1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 31. (-3) Криворізький державний педагогічний університет;
 32. (+6) Національний лісотехнічний університет України;
 33. (-2) Криворізький національний університет;
 34. Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського;
 35. (-2) Вінницький національний технічний університет;
 36. (-4) Донецький національний технічний університет;
 37. (+5) Національний авіаційний університет;
 38. (-2) Український державний університет науки і технологій;
 39. Одеський національний політехнічний університет;
 40. (+6) Національний університет водного господарства та природокористування;
 41. (+13) Західноукраїнський національний університет;
 42. (-2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 43. (-2) Буковинський державний медичний університет;
 44. (-1) Національний фармацевтичний університет;
 45. (-1) Національний університет харчових технологій;
 46. (-9) Одеська національна академія харчових технологій;
 47. Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;
 48. (+12) Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”;
 49. (+27) Міжрегіональна академія управління персоналом;
 50. (+13) Київський національний університет будівництва і архітектури;
 51. (+1) Сумський національний аграрний університет;
 52. (+15) Національний університет цивільного захисту України;
 53. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 54. (-9) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 55. (-4) Донбаська державна машинобудівна академія;
 56. (+16) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 57. (-9) Приазовський державний технічний університет;
 58. (-8) Івано-Франківський національний медичний університет;
 59. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького;
 60. (-11) Київський національний університет технологій та дизайну;
 61. (+4) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 62. (+2) Запорізький національний університет;
 63. (+10) Одеський національний медичний університет;
 64. (-3) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
 65. (-3) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 66. (new) Державний біотехнологічний університет;
 67. (+11) Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова;
 68. (+6) Український державний університет залізничного транспорту;
 69. (-3) Чернігівський національний технологічний університет;
 70. (-13) Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
 71. (+21) Херсонський державний університет;
 72. (-4) Київська школа економіки;
 73. (+4) Державний університет інфраструктури та технологій;
 74. (-3) Національний університет “Запорізька політехніка”;
 75. (+5) Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 76. (-18) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського;
 77. (-2) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 78. (-9) Миколаївський національний університет імені Сухомлинського;
 79. (+6) Одеський державний екологічний університет;
 80. (+2) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
 81. (-26) Хмельницький національний університет;
 82. (+4) Київський національний торговельно-економічний університет;
 83. (+11) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 84. (-14) Державний університет “Житомирська політехніка”;
 85. (-6) Черкаський державний технологічний університет;
 86. (+1) Українська медична стоматологічна академія;
 87. (+6) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 88. Національний транспортний університет;
 89. (+1) Національний університет фізичного виховання і спорту України;
 90. (-1) Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди;
 91. (-8) Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
 92. (+4) Львівський торговельно-економічний університет;
 93. (+21) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;
 94. (-3) Луганський державний медичний університет;
 95. (+13) Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 96. (+1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
 97. (+8) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
 98. (+8) Миколаївський національний аграрний університет;
 99. (+55) Маріупольский державний університет;
 100. (+13) Державний університет телекомунікацій;
 101. (-3) Херсонська державна морська академія;
 102. (+16) Білоцерківський національний аграрний університет;
 103. (-4) Луцький національний технічний університет;
 104. (+16) Поліський національний університет;
 105. (-5) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
 106. (-3) Одеська державна академія будівництва та архітектури;
 107. (-5) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 108. (-4) Херсонський національний технічний університет;
 109. (+16) Полтавська державна аграрна академія;
 110. Бердянський державний педагогічний університет;
 111. (+5) Херсонський державний аграрний університет;
 112. (-5) Одеський національний економічний університет;
 113. (+6) Львівський національний аграрний університет;
 114. (+7) Вінницький національний аграрний університет;
 115. (-14) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 116. (+18) Київський Університет імені Бориса Грінченка;
 117. (+10) Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка;
 118. (new) Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Шевченка;
 119. (-4) Міжнародний гуманітарний університет;
 120. (+2) Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 121. (-12) Одеський національний морський університет;
 122. (+28) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 123. (-11) Українська академія друкарства;
 124. (-7) Університет банківської справи;
 125. (+4) Національний педагогічний університет імені Драгоманова;
 126. (-2) Центральноукраїнський національний технічний університет;
 127. (-4) Одеська національна академія зв’язку імені Попова;
 128. Університет державної фіскальної служби України;
 129. (-3) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 130. (+2) Харківський національний університет внутрішніх справ;
 131. Харківська державна академія фізичної культури;
 132. (new) Європейський університет;
 133. (+4) Університет митної справи та фінансів;
 134. (-4) Дніпровський державний технічний університет;
 135. (new) Військова академія (м. Одеса);
 136. (+3) Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 137. (+10) Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова;
 138. (+6) Львівський державний університет внутрішніх справ;
 139. (+2) Полтавський університет економіки і торгівлі;
 140. (+2) Донбаський державний педагогічний університет;
 141. (+10) Українська інженерно-педагогічна академія;
 142. (+1) Рівненський державний гуманітарний університет;
 143. (+2) Уманський національний університет садівництва;
 144. (-11) Університет імені Альфреда Нобеля;
 145. (+7) Національна академія Національної гвардії України;
 146. (-10) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 147. (+6) Подільський державний університет;
 148. (-10) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 149. (-1) Національний університет «Острозька академія»;
 150. (-4) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 151. (new) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 152. (-3) Державний університет економіки і технологій;
 153. (+4) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
 154. (+6) Київський національний університет культури і мистецтв;
 155. (+3) Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України;
 156. (-1) Університет економіки та права «Крок»;
 157. (-1) Національний університет «Одеська морська академія»;
 158. (+1) Національна академія внутрішніх справ;
 159. (+2) Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 160. (+26) Київський медичний університет;
 161. (+1) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;
 162. (+11) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
 163. Український католицький університет;
 164. Національна академія Служби безпеки України;
 165. (+3) Національний університет «Одеська юридична академія»;
 166. (-1) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 167. (+5) Донецький державний університет внутрішніх справ;
 168. (-2) Буковинський університет;
 169. (+2) Одеський державний аграрний університет;
 170. (+10) Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 171. (+6) Львівський університет бізнесу та права;
 172. (-3) Мукачівський державний університет;
 173. (+9) Міжнародний європейський Університет;
 174. (+4) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 175. Академія праці, соціальних відносин і туризму;
 176. (-2) Київський міжнародний університет;
 177. (-1) Харківський технологічний університет “ШАГ”;
 178. (new) Вінницька академія безперервної освіти;
 179. (-12) Львівський медичний інститут;
 180. (-10) Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
 181. (new) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
 182. (new) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
 183. (-2) Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради;
 184. (new) Університет Короля Данила;
 185. (-1) Міжнародний університет фінансів;
 186. (-7) Київський національний лінгвістичний університет;
 187. (-4) Одеський державний університет внутрішніх справ;
 188. (new) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;
 189. (-4) Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
 190. Харківський міжнародний медичний університет;
 191. (new) Державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління”;
 192. (new) Українська військово-медична академія;
 193. (-5) Львівський інститут економіки і туризму;
 194. (-4) Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
 195. (-8) Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”;
 196. (new) Харківська державна академія культури;
 197. (-8) Київський славістичний університет;
 198. (-5) Національна академія статистики, обліку та аудиту;
 199. (-8) Державний університет інформатики і штучного інтелекту;
 200. (new) Дніпровський гуманітарний університет;
 201. (-7) Технічний університет Метінвест Політехніка;
 202. (new) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
 203. (-8) Київський університет культури;
 204. (new) Національна музична академія України імені Чайковського.

 

0 Комментариев