Книгу скарг скасували, куди звертатися за допомогою?

news

Урядом прийнято рішення щодо скасування обов’язкового застосування Книги відгуків та пропозицій суб’єктами господарювання сфери торгівлі.

Це дає можливість суб’єктам господарювання спілкуватися зі споживачами іншими засобами та способами, а також вирішувати споживчі спори за допомогою різноманітних сучасних інструментів.

Споживачі мають право звернутися, зокрема, до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Звернення повинно відповідати таким вимогам:

  • звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
  • звернення може бути усним чи письмовим. Необхідно зазначити, що під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (стаття 3 Закону);
  • усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою;
  • письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення);
  • у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається;

При цьому, відповідно до статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі продукції (товарів, робіт, послуг) мають право, серед іншого, на захист своїх прав державою, звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику, зокрема, у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

В управлінні захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби (вул.Ковельська,8, м.Луцьк, тел.(0332)-72-55-83) та в місцевих держадміністраціях створені і функціонують консультаційно-інформаційні служби «гаряча лінія», куди споживачі можуть звернутись для одержання інформації та допомоги у захисті своїх прав.

Повідомляє Головне управління держпродспоживслужби у Волинській області.

Автор статті: Олійник Олеся

0 Комментариев